• Zoeken

Links

 

A-Care

In mei 2009 is het vijf jaar durende “Alpe d’HuZes Cancer Rehabilitation Research program” (A-CaRe) van start gegaan. Het doel van A-CaRe is het ontwikkelen, implementeren en evalueren van revalidatieprogramma’s voor kankerpatiënten op maat aangeboden en opgenomen in het basiszorgpakket. Omdat voorgaande studies veelbelovende effecten van kracht- en conditietraining veelbelovend lieten zien, zijn beweeg- en trainingsprogramma’s een belangrijk onderdeel van A-CaRe.

www.kwf.nl/helpjijons/alpedhuzes/Pages/A-CaRe.aspx

 

Agora - landelijk ondersteuningspunt palliatieve zorg

Stichting Agora is het onafhankelijk en landelijk ondersteuningspunt voor palliatieve zorg. Palliatieve zorg richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten die ongeneeslijk ziek zijn en hun naderend sterven onder ogen moeten zien.

www.palliatief.nl

 

Alpe d’HuZes

Alpe d'HuZes zet zich ervoor in dat de strijd tegen kanker uiteindelijk wordt gewonnen. Dat kanker niet meer als dodelijke ziekte, maar als een chronische ziekte kan worden gezien.

www.opgevenisgeenoptie.nl/

 

Care for Cancer

Care for Cancer biedt individuele ondersteuning aan mensen met kanker. Het doel van Care for Cancer is dat u als patiënt minder stress en onzekerheid ervaart en sterker in uw ziekteproces staat. De consultants zijn ervaren oncologieverpleegkundigen. Zij bezoeken u thuis, beantwoorden alle uiteenlopende vragen die u kunt hebben (bijvoorbeeld over de gevolgen van de behandeling)  en geven u praktische tips. Daarnaast kunnen zij u ook voorlichting geven over aanvullende zorgmogelijkheden. De zorg van Care for Cancer sluit aan op de zorg die u vanuit het ziekenhuis ontvangt. Bij de grote verzekeraars wordt Care for Cancer vergoed uit de basisverzekering.

www.careforcancer.nl

 

Instellingen Psychosociale Oncologie (IPSO) Inloophuizen

IPSO Inloophuizen is de koepelorganisatie voor inloophuizen voor mensen die te maken hebben met kanker, met 33 aangesloten zelfstandige vrijwilligers organisaties. IPSO Inloophuizen werken hoofdzakelijk met ervaringsdeskundige vrijwilligers die na een training toegerust zijn om middels een persoonlijk gesprek gasten (de bezoekers van het inloophuis) informatie te geven en een luisterend oor te bieden. Verder bevorderen inloophuizen het lotgenotencontact door middel o.a. van het organiseren van themabijeenkomsten, ontspannende en creatieve activiteiten en bieden zij kankerpatiëntenorganisaties ruimte voor hun activiteiten.

www.ipso.nl

 

Instellingen Psychosociale Oncologie (IPSO) Therapeutische centra

IPSO Therapeutische centra bieden professionele psycho-oncologische zorg door psychologen en therapeuten, die zich gespecialiseerd hebben in de begeleiding van mensen met kanker en hun naasten. Deze zorg richt zich op het ondersteunen van mensen in het omgaan met de gevolgen van de ziekte kanker in hun leven en wordt vergoed via de ziektekostenverzekering.

www.ipso.nl

 

Integraal Kankcentrum Nederland (IKNL)

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) is het kennis- en kwaliteitsinstituut voor zorgverleners in de oncologische zorg. IKNL draagt bij aan het verbeteren van de zorg rond kanker door het verzamelen van gegevens, het opstellen van richtlijnen, het bewaken van kwaliteit en het faciliteren van samenwerkingsverbanden.

www.iknl.nl

 

Kanker.nl

Kanker.nl is een initiatief van KWF Kankerbestrijding, patiëntenbeweging Levenmetkanker en IKNL (kenniscentrum voor zorgverleners in de oncologie). Zij hebben de handen ineen geslagen om betrouwbare informatie, ervaringskennis en het ondersteuningsaanbod rond kanker op één plek te bundelen en aan te bieden.
www.kanker.nl
 

Kankerspoken

Kankerspoken is een website waarop ouders en andere betrokkenen meer inzicht en informatie kunnen krijgen over wat er in het hoofd van (hun) kinderen omgaat met betrekking tot kanker. Het doel van de website is dat het voor ouders en kinderen gemakkelijker wordt om samen met de situatie om te gaan. Er is tevens een apart gedeelte voor kinderen op de website, waar ze informatie kunnen krijgen, hun hart kunnen luchten en contact kunnen hebben met leeftijdsgenootjes.

www.kankerspoken.nl

 

KWF Kankerbestrijding

Op de website van KWF Kankerbestrijding staat veel informatie over kanker (kanker soorten, onderzoeken, behandelingen en leven met kanker). Daarnaast is er informatie te vinden over KWF Kankerbestrijding. KWF Kankerbestrijding zet zich in op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, voorlichting, patiëntenondersteuning en fondsenwerving.

www.kwfkankerbestrijding.nl

 

Lastmeter

De Lastmeter biedt de mogelijkheid aan patiënten om zelf aan de zorgverlener(s) te laten weten hoe het met hen gaat. Het kan helpen in gesprek te gaan met de zorgverlener over problemen die door de ziekte worden ervaren.

www.lastmeter.nl

 

Levernetwerk
Deze website is een initiatief van vier ziekenhuizen in de regio Zuidwest Nederland, die zich allemaal bezig houden met de behandeling van colorectale levermetastasen.
Het is een informatieve website voor zowel patiënten als verwijzers.
Het belicht de achtergrond van de ziekte, maar ook de eventuele wetenschappelijke studies waarin de patiënten kunnen geïncludeerd worden.
www.levernetwerk.nl
 

Look Good Feel Better

De stichting ‘Look Good Feel Better’  organiseert workshops waarin deelnemers professionele adviezen krijgen over huid- en haarverzorging na de behandeling voor kanker. Er zijn schoonheidsspecialisten en visagisten aanwezig die u laten zien hoe u uw huid het beste kunt verzorgen en welke make-up er bij u past. Ook is er een haarwerker/kapper die de mogelijkheden van pruiken toont. De workshops worden in ziekenhuizen in heel Nederland gegeven en zijn bedoeld voor patiënten van het desbetreffende ziekenhuis. Op de website kunt u zien of en wanneer deze workshop ook in uw ziekenhuis aangeboden wordt!

www.lookgoodfeelbetter.nl

 

Minder moe bij kanker (Helen Dowlinginstituut)

Vermoeidheid is één van de meest voorkomende klachten bij kanker. De internettherapie ‘Minder moe bij kanker’ kan helpen de vermoeidheidsklachten te verminderen. De training duurt 9 weken en leert u door lezen, opdrachten en oefeningen anders om te gaan met uw vermoeidheid. Hierbij krijgt u wekelijks feedback van uw therapeut. Doordat de training online is kunt u deze volgen waar en wanneer het u uitkomt.

www.mindermoebijkanker.nl

 

OncoKompas

Het OncoKompas is een e-health management platform waarmee de nazorg voor patiënten met kanker beter kan worden gestructureerd en worden afgestemd op de gezondheidssituatie en persoonlijke voorkeuren van de patiënt.

www.oncokompas.nl

 

Re-turn

Re-turn helpt mensen weer aan het werk te gaan en te blijven. De werkwijze gaat er vanuit dat herstel en werkhervatting hand in hand gaan. Re-integratie na kanker vereist een aanpak op maat: vroegtijdig, met persoonlijke begeleiding en op basis van specialistische kennis. Voor herstel en werkhervatting is rust en ruimte nodig. Re-turn neemt medewerkers en werkgevers daarom al het regel- en uitzoekwerk uit handen.

www.re-turn.nl/

 

Stichting OOK

Stichting OOK helpt patiënten en naasten om beter om te gaan met de impact van kanker, door het bieden van de juiste ondersteuning op het juiste moment.

www.stichting-ook.nl

 

STOPhersentumoren
Stichting STOPhersentumoren spant zich in om primaire hersentumoren en de gevolgen van het leven met een primaire hersentumor onder de aandacht te brengen en streeft ernaar om te komen tot genezing van deze ziekte door onafhankelijk (internationaal) onderzoek en kennisoverdracht van primaire hersentumoren te ondersteunen en mogelijk te maken.

http://www.stophersentumoren.nl/
 

Tegenkracht

Tegenkracht Stichting kanker en sport biedt patiënten met kanker sportfaciliteiten en begeleiding, zodat u zo sterk mogelijk de behandeling (operatie, chemo en/of bestraling) in kunt gaan om de behandeling te kunnen doorstaan. Dit geldt ook wanneer u herstellende bent van kanker. Wanneer u graag wilt (blijven) sporten kan Tegenkracht voor u een sportplan op maat verzorgen. U kunt dan verantwoord aan de slag onder sportmedische begeleiding. Tegenkracht regelt samen met u de nodige faciliteiten en begeleiding, zo dicht mogelijk bij huis.

www.tegenkracht.nl

 

Verder Zonder Stembanden 

Verder zonder Stembanden is een begeleid zelfzorgprogramma voor mensen bij wie het strottenhoofd (de larynx) is verwijderd.
www.verderzonderstembanden.nl

 

Verwijsgids Kanker

De website Verwijsgids Kanker van het IKNL biedt informatie over mogelijkheden voor ondersteuning en begeleiding voor mensen met kanker.

www.verwijsgidskanker.nl

 

VUmc, thema website over kanker
Op de thema website van VUmc over kanker, staat patiënteninformatie per soort kanker.
www.vumc.nl/afdelingen/thema-kanker/onzewerkwijze/ondersteunende-zorg-bij-kanker

 

 

naar boven ↑

Nieuwsflitsen

 

Promotie Mirjam de Vries

Op 22 maart 2019 heeft Mirjam de Vries haar proefschrift “Physicians‘ defence mechanisms during communication with advanced cancer patients”, verdedigd aan de Vrije Universiteit Amsterdam. 

 

Wereldkankerdag, 4 februari 2019

In het kader van ‘wereldkankerdag’ publiceert ZonMw een campagnepagina  met een item over onder andere NurseSMS en ICT4PAL. 

 

Elke (patiënten) ervaring helpt.
Pal voor u is een initiatief van de Regionale Netwerken Palliatieve Zorg, journalist/expert palliatieve zorg Rob Bruntink en Uitgeverij Zezz."
In Pal voor u is een artikel  verschenen over patiëntenparticipatie in wetenschappelijk onderzoek met een bijdrage van Karen Holtmaat.

 

Europese week van Hoofd-halskanker 17-21 september 2018

Met een Europese campagne wil de Europese Hoofd-halsvereniging (European Head and Neck Society (EHNS) dat meer mensen weten van Hoofd-halskanker, dat ze het vroegtijdig herkennen en dan eerder een verwijzing krijgen naar een specialist. Meer informatie op de website Make Sense Campaign

Judith van den Belt vertelt aan lindanieuws hoe schildklierkanker haar leven ingrijpend veranderde.  

 

Verder na kanker

Eind augustus 2018 is in het blad Radar+ het artikel ‘Verder na kanker’ verschenen. Marte van Santen heeft zeven deskundigen (waaronder Irma Verdonck) geinterviewd. 

 

Onderzoek naar aanpassing na kanker

ZonMw heeft subsidie toegekend voor het wetenschappelijk onderzoek naar de (kosten)effectiviteit van de psychologische behandeling voor mensen met een aanpassingsstoornis.

 

Beter leven met kanker kan miljard euro opleveren

Veel mensen met kanker vinden het moeilijk om na de behandeling het leven weer op de rit te krijgen. Wetenschappelijk onderzoek (KWF subsidie) van de Vrije Universiteit, Amsterdam UMC en het Ingeborg Douwes Centrum in Amsterdam, heeft aangetoond dat de psychotherapie 'Zingevingsgerichte groepstherapie voor mensen met kanker' hen daarbij kan helpen en dat deze effectief en kosteneffectief is. Lees meer bij Nieuws

 

Promotie Joeri Kalter

Op 28 september 2018 heeft Joeri Kalter zijn proefschrift “Exercise and psychosocial interventions to improve quality of life in patients with cancer” verdedigd, aan de Vrije Universiteit Amsterdam. 

 

Promotie Sanne Duman-Lubberding

Op 4 juli 2018 heeft Sanne Duman-Lubberding haar proefschrift "Online Patient Reported Outcome Measures to faciltate supportive care in Head and Neck Cancer patients" verdedigd, aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

 

"Schrijf de kanker van je af"

Een artikel in Trouw van 11 april 2018 over de workshop "Spirituele Autobiografie", die  onderzocht  is door Lenneke Post.

 

E-healthweek 20-26 januari 2018 

Het AMC en VUMC deden dit jaar samen mee aan de nationale e-health week. Kijk bij de tab Nieuws voor twee filmpjes (sfeerimpressie en Oncokompas).  

 

Promotie Femke Jansen

Op 15 januari 2018 heeft Femke Jansen haar proefschrift “Supportive care in head and neck cancer patients. Patient-reported needs and costs”, aan de Vrije Universtiteit Amsterdam, met succes verdedigd. 

 

Oh kom maar eens kijken .....
Vanavond, 5 december 2017, zingt het koor Different Voices voor Sinterklaas in Sint & De Leeuw op NPO 1, start programma: 20.35 uur.
Dit koor bestaat uit mensen die gelaryngectomeerd zijn én uit mensen die nog wel hun eigen stem hebben en een andere vorm van hoofd-halskanker hebben gehad.

 

De boeken Behandelprotocol zingevingsgerichte groepstherapie voor mensen met kanker (handleiding voor therapeuten) en Kanker en persoonlijke zingeving (werkboek voor cliënten), beide mede geschreven door Irma Verdonck en Nadia van der Spek zijn verschenen.

 

Promotie Janneke Rood

Op 11 september 2017 heeft Janneke Rood haar proefschrift "Perceived need for information and treatment decision-making in patients with hematological malignancies: not "one size fits all", aan de Vrije Universiteit Amsterdam, met succes verdedigd. 

 

Amsterdam Public Health project

In het kader van de alliantie VUmc-AMC hebben Prof dr Ellen Laan (AMC) en prof dr Irma Verdonck-de Leeuw (VUmc) subsidie gekregen voor het project Sexual well-being in head and neck cancer patients.

 

Uiterlijk belemmert vrouwen met kanker.
"Het verlies van vertrouwen in je lijf voelt voor veel mensen ook als een verlies in het vertrouwen in jezelf. Heel belangrijk dus dat daar ook aandacht voor is," vertelt Irma Verdonck hoogleraar Psychosociale oncologie
 

Stepped care na kanker werkt goed.
Een artikel over het onderzoek van dr. Anne-Marie Krebber en drs. Femke Jansen in het tijdschrift Mediator van ZonMw, d.d. 22 maart 2017. 

 

Werken aan gezondheid; gezondheidspsychologen over hun beroepspraktijk’

In opdracht van de ARPH is het boekje over gezondheidspsychologen ontwikkeld. Op pagina 14 en 15 staat de bijdrage van Heleen Melissant over Oncokompas.

 

"De kanker van je afschrijven".  Een artikel in de dagbladen van de Holland Media Combinatie, d.d. 4 februari 2017 over de VUmc workshop "Spirituele Autobiografie" die onderzocht is door Lenneke Post.

 

Oncokompas. Nazorg per computer voor iedereen die kanker heeft of heeft gehad. 
In diverse media wordt er aandacht besteedt aan het Oncokompas. 

Telegraaf (webiste) 6 januari 2017

Telegraaf (krant) 6 januari 2017

MAXVandaag  10 januari 2017

Hallo Nederland 10 januari 2017

Website Skipr 11 januari 2017

Behandeling angst en depressie bij patiënten met kanker kostenbesparend 
Dit blijkt uit recent onderzoek van promovenda Femke Jansen en collega's, gepubliceerd in  Journal of Clinical Oncology.

Ehealthweek 21-27 januari 2017

https://www.ehealthweek.net/

 

Symposium Innovating healthcare 19 januari 2017.
Innovating healthcare: an implementation science perspective. VU/VUmc Amsterdam 

 

Promotie Nadine Köhle

Op 15 december 2016 heeft Nadine Köhle haar proefschrift "Hold on, for each other. Supporting partners of cancer patients via eHealth and positive psychology" aan de Universiteit van Twente met succes verdedigd.

 

Promotie Anne-Marie Krebber

Op 2 december 2016 heeft Anne-Marie Krebber haar proefschrift "Stepped care targeting psychological distress in head and neck cancer and lung cancer patients" met succes verdedigd. 
 

Verwijsgids Kanker online

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) heeft op 15 november 2016 de Verwijsgids Kanker gelanceerd. Bijgaand het persbericht hierover. 

 

Promotie Nadia van der Spek

Op 7 september 2016 heeft Nadia van der Spek haar proefschrift "Meaning-centered group psychotherapy for cancer survivors: development, efficacy, and cost-utility" met succes verdedigd.

 

EORTC QLG Newsletter Spring 2016
De EORTC QLG  Spring Meeting was 20 en 21 april 2016 in Oslo. De laatste nieuwsbrief van de EORTC QLG staat nu online. 

Oncokompas2.0 in Zorgvisie ICT

In Zorgvisie ICT staat een artikel over Oncokompas2.0.
 

Prijs voor Corien Eeltink

Corien Eeltink, verpleegkundig specialist, heeft een zeer gerenommeerde prijs gekregen. Het betreft de 8th Distinguished Merit Award by the European Bone Marrow Transplantation Nurses Group April 2016, Valencia, Spain.

 

Promotie Ingrid Cnossen

Op 12 april 2016 heeft Ingrid Cnossen haar proefschrift “Self-management Supporting Rehabilitation in Head and Neck Cancer Patients” met succes verdedigd. 

 

Oncokompas2.0 beschikbaar

Red-kite maakt E-health toepassing Oncokompas2.0 beschikbaar voor patiënten met kanker in Nederland.

 

Birgit Witte wint de 200 km op de Weissensee

Cenned rijdster Birgit Witte heeft 27 januari 2016 de Alternatieve Elfstedentocht in Oostenrijk gewonnen.
 

Promotie Christine van Gogh

Op 4 december 2015 heeft Christine van Gogh haar proefschrift “Functional outcome of early glottic cancer” met succes verdedigd. 

 

VU/VUmc en Red-kite tekenen overeenkomst voor het aanbieden van het Oncokompas2.0 in de zorg.

De Vrije Universiteit Amsterdam en het VUmc Cancer Center Amsterdam gaan samenwerken met Red-kite, distributeur van software voor ziekenhuizen in Nederland. (3 november 2015). Klik hier voor meer informatie.

 

Boekoverhandiging VerderZonderStembanden

Op 15 juni 2015 overhandigt Irma Verdonck het eerste exemplaar van VerderZonderStembanden aan Rob Burdorf, de voorzitter van de NSVG.

 

Promotie Florien Boele

Op 11 mei 2015 verdedigde Florien Boele haar proefschrift. Ze heeft een beurs gekregen om daarna onderzoek te doen in Pittsburgh, VS en in Glasgow, Schotland.

 

Promotie Trille Kristina Kjaer

Op 8 mei 2015 promoveerde Trille Kjaer In Kopenhagen. Irma Verdonck maakt deel uit van de promotiecommissie.

 

Oncokompas2.0 op TenderNed

Voor het Oncokompas2.0 wordt een aanbieder gezocht. Daarom is op 1 mei een concessie gepubliceerd. 

 

VU en VUmc starten met OncoKompas2.0

Op 4 februari 2015 – Wereld Kanker Dag – starten de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en het VUmc Cancer Center Amsterdam met het Oncokompas2.0, in samenwerking met het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en de patiëntenbeweging Levenmetkanker.

 

Goede kanker bestaat niet! 
Een realistisch ervaringsverhaal over schildklierkanker geschreven door Anke van Haften. Dit boek is eind 2014 verkrijgbaar. Meer informatie: www.ankevanhaften.nl.

 

Niels Stensen Fellowship

Florien Boele heeft het Niels Stensen Fellowship gekregen. Dit is een stipendium dat jaarlijks wordt toegekend aan een aantal pas gepromoveerde excellente onderzoekers om één jaar onderzoek te doen aan een buitenlandse universiteit. Florien Boele gaat in 2015 en 2016 onderzoek doen in Pittsburgh (Amerika) en in Edinburgh (Schotland). 

 

Look Good ...Feel Better (LGFB)

Irma Verdonck zit in het Comité van Aanbeveling (CvA) van stichting Look Good..Feel Better. In de nieuwsbrief is hier meer over te lezen. Ook zijn er drie nieuwe ziekenhuizen gestart met de workshops van LGFB.
  

NVVS Wetenschapsdag ‘Oncologie en Seksuologie’

De NVVS Wetenschapsdag ‘Oncologie en Seksuologie’ vindt plaats in het MC Theater, Amsterdam op vrijdag 31 oktober 2014 van 09.00 tot 17.30 uur.

Deze praktisch ingestelde dag is gericht op de dagelijkse diagnostische en therapeutische beleidsbeslissingen die plaatsvinden op het snijvlak van de oncologie en seksuologie.

 

Hoop en Vrees 2014.

De Borstkankervereniging Nederland (BVN) houdt op 11 oktober 2014 een themadag voor mensen met uitgezaaide borstkanker en hun naasten.  
 

Key paper

Het artikel “Prevalence of depression in cancer patients: a meta-analysis of diagnostic interviews and self-report instruments” van A.M.H. Krebber et.al is in de maand juni door de Editors gekozen als een van de key papers in het tijdschrift Psycho-oncology.

 

Value Based Healthcare Prize 2014: JIPPA wint categorie 'samenwerking'. Op 10 april werd in Nijkerk de VBHC Prize 2014 uitgereikt. Jippa won de titel 'Most exceptional initiative'in de categorie 'samenwerking'.

 

Kanker heb je samen. In het kader van haar promotieonderzoek ontwikkelde Nadine Köhle de gratis online zelfhulpcursus Houvast, voor elkaar, bedoeld voor partners van kankerpatiënten. Er is een artikel over dit onderzoek gepubliceerd in het Parool op 3 april 2014.

 

Op 29 maart en 6 april 2014 organiseert Alaska Unlimited de  lichtvoetige theatervoorstelling 'Help ik Leef' over de belevenissen van een (ex)kankerpatiënt en zijn naaste die worstelen met het ‘zwarte gat’ na afloop van een kankerbehandeling.
 

VU en VUmc ontwikkelen online behandeling slapeloosheid na borstkanker

Samenwerkingsproject van VU, VUmc en Prezens om zelf slaapproblemen te overwinnen.

 

Van 4-8 november 2013 organiseerde de NVPO het internationale congres "Innovation in Psycho-Oncology". Vanuit de onderzoeksgroep waren er verschillende presentaties en posters.

 

Geïnteresseerd in oncologische ketenzorg? Op 2 oktober 2013 was het 3e MuON symposium in ziekenhuis Gelderse Vallei. Keynote speaker Michel van Schaik (direkteur Rabobank) over Innovatie in de zorg!

 

Op 28 september 2013 ging tijdens het Nederlands Film Festival de documentairefilm Nieuwe Tieten van Sacha Polak in première.

 

Op 20 september 2013 werden de resultaten en best practices gepresenteerd op het congres Diagnose Technologie. Minister Schippers heeft daar het eerste exemplaar van de publicatie Diagnose Zorginnovatie in ontvangst genomen.

 

12 april 2013: KWF Kankerbestrijding / Alpe d’HuZes heeft subsidie toegekend voor een grootschalig project om een onderzoeksinfrastructuur op te zetten en om het beloop van de kwaliteit van leven van hoofd-halskankerpatiënten en hun naasten in kaart te brengen: Netherlands Quality of life and Biomedical Cohort Studies in Cancer (NET-QUBIC).

 

Op 10 juni 2013 om 15.45 uur zal Marieke de Bruijn haar proefschrift verdedigen.


Van 4-8 November wordt het congres van de IPOS (International Psycho-Oncology Society) in Rotterdam georganiseerd.  

 

Steun ons fietsteam voor Alpe d'HuZes 2013!

Op 6 juni 2013 fietst het team samen leven met kanker de Alpe d'HuZes! Dit in de strijd tegen kanker. Steunt u ons ook?

 

Dinsdag 29 januari 2013 maakte Stichting Pink Ribbon bekend aan welke wetenschappelijke onderzoeken en projecten zij financiering toekennen. Annemieke van Straten krijgt subsidie voor de ontwikkeling en evaluatie van een internetcursus voor kankerpatiënten die last hebben van slaapproblemen. Nelly van Uden krijgt subsidie voor de ontwikkeling van een borstkankermodule voor het OncoKompas
 

Benefiet Symposium

Op woensdag 19 december 2012 organiseert Irma Verdonck het benefiet symposium Living with cancer in de Amstelzaal van VUmc in Amsterdam. Lees meer hierover bij de tab Nieuws aan de linkerkant.

 

28 november 2012: TV-show Sta op tegen kanker 2012. Tijdens de liveshow op Ned1 (AVRO) 'Sta op tegen kanker' is een record aantal donateurs geworven. De teller stond aan het eind van de uitzending op maar liefst 39.296 nieuwe donateurs.

 

15 november 2012: Hoe?Zo! Radio interview met Irma Verdonck over stress en kanker.

 

November 2012: In november zijn er 4 nieuwe studenten / onderzoekers begonnen binnen de onderzoeksgroep Samen leven met kanker.

 

Oktober 2012: Kanker laat je nooit meer los. Interview met Irma Verdonck in Psychologie Magazine.

 

9 september 2012. Interview met Irma Verdonck op Radio 5. De Zondag van Hans van Willigenburg.

 

Augustus 2012. Vijf studenten voltooien met succes hun masterscriptie bij de onderzoeksgroep.

 

28-30 juni 2012: Kevin Yap en Irma Verdonck organiseren een workshop over e-health en ondersteunende zorg bij kanker in New York.

 

Recordopbrengst voor Alpe d'HuZes 2012. De sponsoractie Alpe d'HuZes (6 en 7 juni) 2012 heeft nu al het recordbedrag van 28,5 miljoen euro opgebracht.

 

6-8 juni: vanuit onze onderzoeksgroep werken we als vrijwilligers mee aan Alpe d'HuZes.

 

20 april 2012: Nelly van Uden geeft een presentatie over het OncoKompas op een congres over ICT in de gezondheidszorg in Barcelona.

 

16 maart 2012: presentaties, posters en een workshop op het 19e NVPO congres in Utrecht.

 

1 januari 2012: Start van het project POLARIS.

 

22 december 2011: In DeGids.fm spreekt Felix Meurders met Corien Eeltink over seksualiteit en kanker.

 

2 november 2011: KWF / Alpe d'HuZes geeft subsidie voor de ontwikkeling en evaluatie van een on-line cursus voor partners van patiënten met kanker.

 

30 oktober 2011: In Gesprek op 2 spreekt Daphne Bunskoek met Irma Verdonck over leven met kanker.

 

28 oktober 2011: www.oncokompas.nl is online!

 

23 oktober 2011: Alpe d'HuZes overhandigt meer dan 20 miljoen euro aan KWF Kankerbestrijding!

 

 

Samenwerking

Ons onderzoek is ingebed bij de twee grootste onderzoeksinstituten van de Vrije Universiteit: CCA-VICI (Cancer Center Amsterdam) www.vumc.nl/afdelingen/CCA-V-ICI/ en EMGO+ (Institute for Health and Care Research emgo.nl

Wij vragen voor ons onderzoek vaak de mening en medewerking van patiënten en hun naasten en we werken veel samen met andere onderzoekers en artsen van de VU en VUmc en andere onderzoeksinstituten in binnen- en buitenland. Samenwerking is cruciaal is voor wetenschappelijk onderzoek en voor het vertalen van de resultaten naar de praktijk. Zo kan, als in een estafette, het stokje telkens worden doorgegeven.

 

 
© Copyright 2011 - Samen leven met kanker - Alle rechten voorbehouden | Disclaimer