Angelina Santoso

Angelina Santoso, MD, MSc

Arts-onderzoeker

Angelina Santoso is in september 2017 begonnen met haar PhD project “Slaapproblemen bij patiënten met hoofd-halskanker (SLEEP-project)”. Hiervoor gebruikt Angelina de gegevens verkregen uit  het KUBUS project, een Nederlands multicenter observationeel cohort onderzoek, waar patiënten vanaf de diagnose hoofd-halskanker tot vijf jaar daarna worden gevolgd. Gedurende haar project zal ze onderzoek doen naar het complexe verband tussen slaapproblemen, gedrags- en psychologische aspecten, kanker-gerelateerde symptomen, klinische biomarkers en levensverwachting  van de nieuw gediagnosticeerde  hoofd-hals kankerpatiënten. De bevindingen zullen meer inzicht geven om de zorg-op-maat van de kankerpatiënten te verbeteren.

Na het behalen van haar diploma Geneeskunde in 2014, is zij van Indonesië naar Nijmegen verhuisd om aan de Radboud Universiteit, Biomedische Wetenschappen te studeren. Zij heeft in 2016 haar Master of Science behaald. Hierna heeft zij als onderzoeksmedewerker gewerkt bij de afdeling Klinische Geriatrie, Radboudumc Nijmegen. Gedurende haar studie en loopbaan heeft ze een grote interesse ontwikkeld in de gezondheid-gerelateerde uitkomstmaten, onder meer Patient-Reported Outcome Measures (PROMs) en kwaliteit van leven.