Nieuws

De effectiviteit en kosteneffectiviteit van Oncokompas voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn wordt momenteel onderzocht. De inclusie van patiënten in de gerandomiseerde trial (RCT) is behaald: er doen nu 136 patiënten mee. De resultaten zullen begin 2021 bekend zijn....

Vrijdag 28 februari 2020 heeft Vina haar proefschrift "Nurses' self-management support for people facing incurable cancer" verdedigd in de Aula van de Vrije Universiteit Amsterdam....