Beter leven met kanker kan miljard euro opleveren

Beter leven met kanker kan miljard euro opleveren

Veel mensen met kanker vinden het moeilijk om na de behandeling het leven weer op de rit te krijgen. Wetenschappelijk onderzoek van de Vrije Universiteit, Amsterdam UMC en het Ingeborg Douwes Centrum in Amsterdam, heeft aangetoond dat de psychotherapie ‘Zingevingsgerichte groepstherapie voor mensen met kanker’ hen daarbij kan helpen en dat deze effectief en kosteneffectief is. De uitdaging is nu om deze interventie beschikbaar te maken voor alle mensen met kanker in Nederland.
Dit staat in het rapport ‘Maatschappelijke Business Case – Interventies gericht op vermindering van angstige- en depressie gevoelens bij mensen met kanker’ dat KWF Kankerbestrijding op 27 juni heeft aangeboden aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport. Dit gebeurde tijdens de ‘Dutch Day’ op de Prehabiliation World Conference in Eindhoven.
De Maatschappelijk Business Case heeft nog eens aangetoond dat evidence based, zingevingsgerichte groepstherapie ‘de BV Nederland’ veel kosten bespaart. Patiënten doen minder vaak een beroep op voorzieningen doordat ze sneller aan het werk gaan, wat eveneens verzuimkosten bespaart. Daarnaast worden patiënten zelfstandiger, wat leidt tot minder beroep op bijvoorbeeld thuiszorg, artsenbezoeken.

Tot slot zorgt de therapie ervoor dat deelnemers meer zingeving ervaren, minder gevoelens van somberheid en hopeloosheid hebben en een betere kwaliteit van leven rapporteren. In de klinische praktijk zien we ook duidelijk dat de therapie de verwerking van kanker bevordert. Men voelt zich beter en kan daardoor weer sneller meedoen in de maatschappij. Het lijkt erop dat deze positieve effecten niet alleen voor patiënten gelden, maar ook doorwerken op de kwaliteit van leven van hun gezin en naaste omgeving.
Lees meer in het artikel ‘Beter leven met kanker kan miljard euro opleveren’ (Skipr)

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.