Nadine Köhle

Dr. Nadine Köhle

Nadine Köhle heeft zich van februari 2012 tot december 2016 als onderzoeker bezig gehouden met onderzoek naar psychologische distress in partners van kankerpatiënten waarbij de effectiviteit van een online zelfhulpinterventie is getest. Het project was een samenwerking van de Universiteit Twente, VUmc, VU en de Rijks Universiteit Groningen.

Nadine Köhle is 15 december 2016 gepromoveerd.
Köhle, N. “Hold on, for each other. Supporting partners of cancer patients via eHealth and positive psychology”. Promotores: prof dr ET Bolmeijer, prof dr IM Verdonck-de Leeuw, copromotor: dr CHC Drossaert. Gildeprint, 2016.