Vina Slev

Dr. Vina Slev

Vina Slev is in januari 2014 begonnen met haar promotieonderzoek bij het NIVEL te Utrecht, en is hiermee in 2015 verder gegaan bij het VU Medisch Centrum te Amsterdam. Haar onderzoek was gericht op zelfmanagementondersteuning door verpleegkundigen aan mensen die geconfronteerd zijn met een ongeneeslijke vorm van kanker.

Vina Slev is 28 februari 2020 gepromoveerd.

Slev, V. “Nurses’ self-management support for people facing incurable cancer” Amsterdam, 2020. Promotoren: prof.dr. AL Francke, prof.dr. IM Verdonck-de Leeuw. Copromotoren: dr. CF van Uden -Kraan, dr. HRW Pasman. Ipskamp Printing, Enschede, 2020.