Anne-Marie Krebber

Dr. Anne-Marie Krebber

Anne-Marie Krebber werkte na het afronden van de studie Geneeskunde aan de Vrije Universiteit in 2009, als arts-onderzoeker in VUmc op de afdeling KNO/Hoofd-halschirurgie. Zij coördineerde de STEP-studie, haar promotieproject. Een onderzoek naar de effectiviteit van een getrapt psychosociaal zorgprogramma, stepped care genaamd. Voor patiënten die behandeld zijn voor hoofd-halskanker of longkanker en die last hebben van spanningen en/of somberheid.

Anne-Marie Krebbber is 2 december 2016 gepromoveerd.
Krebber, AMH.  “Stepped care targeting psychological distress in head and neck cancer and lung cancer patients”. Promotores: prof dr IM Verdonck-de Leeuw, prof dr CR Leemans. Gildeprint Amsterdam, 2016