3. Onconavigator

Programma OncoNavigator

Het programma OncoNavigator omvat projecten die zich richten op het monitoren van de kwaliteit van leven in de klinische praktijk. Belangrijke vragen hierbij zijn “Hoe kun je die patiënten identificeren die extra hulp nodig hebben om te herstellen van kanker?” en “Waar hebben patiënten behoefte aan?”. Met alleen het monitoren van de kwaliteit van leven zijn we er nog niet: als er klachten zijn, moeten daar ook goede interventies voor worden aangeboden.