Dominique Molenaar

Drs. Dominique Molenaar

Arts-onderzoeker

Dominique Molenaar werkt sinds juni 2020 als arts-onderzoeker bij de afdeling KNO/hoofd-halschirurgie van AmsterdamUMC locatie VUmc. Zij heeft geneeskunde gestudeerd in Leiden en heeft, na haar afstuderen in 2018, gewerkt als ANIOS op de afdelingen Heelkunde en Oncologie van verschillende ziekenhuizen.

Haar promotietraject richt zich op de late effecten, behoefte aan zorggebruik en late bijwerkingen van patiënten met hoofd-halskanker, tot 5 jaar na het afronden van de behandeling. Dit valt onder een grote longitudinale cohort studie genaamd KUBUS-studie waarbij patiënten met hoofd-halskanker en hun naasten gedurende 5 jaar worden gevolgd door middel van huisbezoeken en vragenlijsten. Door dit onderzoek hopen we meer inzicht te krijgen in de behoefte van patiënten, zodat hier in de toekomst beter op kan worden ingespeeld. Naast het onderzoekswerk zal Dominique ook als veldwerker aan de slag gaan.