Publicaties 2008-2000

2008-2000

 

Book Chapters/Proceedings

 • De Bruin M, Verdonck-de Leeuw IM, ten Bosch L, Kuik J, Boves L, Langendijk JA, Leemans CR. Phonetic-acoustic and feature analyses to assess speech quality in patients treated for head and neck cancer. Proceedings Interspeech 2008, Brisbane, Australia.
 • Verdonck-de Leeuw IM,  Rinkel RNPM, Leemans CR. Evaluating the impact of cancer of the head and neck. In: Head and neck cancer: treatment, rehabilitation and outcomes. E.J. Ward, C.J. van As-Brooks, (Eds). Plural publishing, San Diego, USA, 2007: 27-56.
 • Verdonck-de Leeuw IM, Ten Bosch L, Chao LY, Rinkel RN, Borggreven PA, Boves L, Leemans CR. Speech quality after major surgery of the oral cavity and oropharynx with microvascular soft tissue reconstruction. Interspeech 2007, Antwerpen, Belgium.
 • Eeltink C, Batchelor DM, Gamel C. Kanker en seksualiteit. Handboek voor verpleegkundigen. Van Haaster, Amsterdam, 2006.
 • Verdonck-de Leeuw IM. MOSES: a Modular Speech Evaluation System. In: Mahieu H.F. (ed.). Laryngeal framework surgery course book. Dept of Otorhinolaryngology – Head & Neck Surgery, University Hospital VU, 2002:141-156.
 • Prinz M, Horsch A, Schneider S, Sipild O, Spinnler K, Vallee JP, Verdonck-de Leeuw IM, Vogl R, Wittenberg Th, Zahlmann G. A Reference Image Database for Medical Image Processing. Proceedings of the 2nd conference of the Osterrechische Wissenschaftliche Gesellschaft fur Telemedizin, a-telmed 2002, OCG-Schriftenreihe, Vienna, pp. 45-51.
 • Verdonck-de Leeuw IM, Smit CF, Jol JAD, Böhmer CJM, Klinkenberg-Knol EC, Mahieu HF. (2001). The effect of proton-pump inhibitor (PPI) medication on reflux related voice disorders. CD-ROM 9th United European Gastroenterology Congress, 2001, Amsterdam.
 • Verdonck-de Leeuw IM. MOSES: a Modular Speech Evaluation System. In: Mahieu H.F. (ed.). Laryngeal framework surgery coursebook. Dept of Otorhinolaryngology – Head & Neck Surgery, University Hospital VU, 2000:141-156.

National

 • De Bree R, Verdonck-de Leeuw IM, Keizer AL, Houffelaar T, Leemans CR. Kwaliteit van leven bij hoofd-halskankerpatienten: verzamelen van gegevens op een touch-screen- computerondersteunde wijze. Ned Tijdsch voor Oncol 2008; 5,7.
 • De Bree R, Veenvliet P, Van Driel M, Verdonck-de Leeuw IM, Koense YJ, Bijvank E, Leemans CR. De ontwikkeling van een zorgpad voor hoofd-halskanker patiënten. Ned Tijdschr voor Oncol 2007;4,7:308-314.
 • Bree R de, Veenvliet P, Driel M van, Verdonck-de Leeuw IM, Koense YJ, Goverde K, Bijvank E, Leemans CR. Reserveren aanbevolen. Time-slots verbeteren zorg voor hoofd-halskankerpatienten. Medisch Contact 2007; 62: 344-347.
 • Verdonck-de Leeuw IM, Borggreven PA, Eerenstein SEJ, van der Linden MH, Rinkel RNPM, de Bree R, Leemans CR. Psychosociale en functionele gevolgen van hoofd-halskanker. Ned Tijdschr Oncol 2006;3:185-191.
 • Verdonck-de Leeuw IM. Spectrale analyse van stemkwaliteit. In: Peters HFM, Bastiaanse R, van Borsel J, Dejonckere PHO, Jansonius-Schultheiss K, Van der Meulen S. (Eds). Handboek Stem-, Spraak- en Taalpathologie 2004; 24:1-10.
 • Verdonck-de Leeuw IM. Gedragsproblemen op 7-jarige leeftijd bij prematuur geboren kinderen met een verhoogd risico op ontwikkelingsproblematiek. Scriptie Gezondheidspsychologie Open Universiteit Nederland, 2003.
 • Verdonck-de Leeuw IM. Leerpsychologische analyse van een stemtherapiemethode: de Nasaleermethode van Pahn. Logopedie & Foniatrie 2003;75:270-275.
 • Verdonck-de Leeuw IM, Boon-Kamma B, van Gogh CDL, Greven AJ, Peeters AJGE, Mahieu HF. Een multidimensioneel stemonderzoeksprotocol: het meten van stemkarakteristieken van patiënten met een klein larynxcarcinoom. Logopedie & Foniatrie 2002;12:340-345.
 • Van der Beek JMH, Leemans CR, Levendag PC, Mahieu HF, Meeuwis CA, Terhaard CHJ, Verdonck-de Leeuw IM (2000). Beleid bij ernstige dysplasie en carcinoma in situ. In: Richtlijn larynxcarcinoom, Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO, 89-94.
 • de Boer MF, Bors EFM, de Graeff A, Hilgers FJ, Hogenkamp E, Verdonck-de Leeuw IM, Van Weissenbruch R (2000). Begeleiding en revalidatie. In: Richtlijn larynxcarcinoom, Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO, Utrecht, 148-176.