Behoefte ondersteunende zorg

Vragenlijst over de behoefte aan ondersteunende zorg

In Nederland was nog geen goede vragenlijst beschikbaar om de behoefte aan ondersteunende zorg bij patiënten met kanker te meten. Het doel van dit project was om een goede, gevalideerde Engelse vragenlijst, de 34-item Short-Form Supportive Care Needs Survey (SCNS-SF34), te vertalen en aan te passen voor de Nederlandse situatie. In eerste instantie is dit gedaan voor patiënten die behandeld zijn voor hoofd-halskanker.

De vragenlijst is inmiddels volgens de regels van het KennisInstituut Meetinstrumenten (www.kmin-vumc.nl/kmin_1_0.html)  vertaald naar het Nederlands. Ook is een hoofd-halskanker module (SCNS-HNC) ontwikkeld en toegevoegd aan de algemene vragenlijst om de behoefte aan ondersteunende zorg specifiek voor hoofd-halskankerpatiënten te meten. Deze vragenlijsten kunnen gezamenlijk bij de patiënt afgenomen worden.

In 2015 is de betrouwbaarheid en validiteit van de SCNS-SF34 en SCNS-HNC onderzocht volgens de regels van het COSMIN. In totaal is in deze studie bij 201 hoofd-halskankerpatiënten de SCNS-SF34 en SCNS-HNC afgenomen.

De SCNS-SF34 en SCNS-HNC blijken betrouwbare en goede vragenlijsten te zijn. De vragenlijsten worden inmiddels gebruikt in verschillende onderzoeksprojecten.

Subsidie
KWF Kankerbestrijding

Vragen?
Voor vragen kunt u terecht bij dr Femke Jansen, gezondheidswetenschapper, epidemioloog, [email protected]

Publicaties

  • Jansen F, Witte BI, van Uden-Kraan CF, Braspenning AM, Leemans CR, Verdonck-de Leeuw IM. The need for supportive care among head and neck cancer patients: psychometric assessment of the Dutch version of the Supportive Care Needs Survey Short-Form (SCNS-SF34) and the newly developed head and neck cancer module (SCNS-HNC). Support Care Cancer. 2016;24(11):4639-49.
  • Jansen F, Snyder CF, Leemans CR, Verdonck-de Leeuw IM. Identifying cut-off scores for the EORTC QLQ-C30 and the head and neck cancer specific module (EORTC QLQ-H&N35) representing unmet supportive care needs in head and neck cancer patients. Head Neck. 2016;38 Suppl 1:E1493-500.
  • Jansen F, Eerenstein SEJ, Lissenberg-Witte BI, van Uden-Kraan CF, Leemans CR, Leeuw IMV. Unmet supportive care needs in patients treated with total laryngectomy and its associated factors. Head Neck. 2018 Dec;40(12):2633-2641.