Zihao Zeng

Zihao Zeng, MSc

Sinds september 2022 is Zihao promovendus bij de afdeling Klinische, Neuro- en Ontwikkelingspsychologie, Vrije Universiteit Amsterdam. Hij studeerde af als masterstudent Gezondheidspsychologie aan de Hunan Normal University in China. Zijn proefschrift richt zich op de rol van emotionele steun van partners in de geestelijke gezondheid van overlevenden van kanker. Emotionele steun is essentieel voor de psychologische gezondheid en het welzijn. Hoewel emotionele steun voor iedereen belangrijk is, krijgt het een extra betekenis voor overlevenden van kanker, die een tijd van grote emotionele nood doormaken voor zichzelf en hun dierbaren. Het hebben van een ondersteunende partner kan de stressvolle gevolgen van kanker enorm helpen verlichten. Het doel van Zihao’s proefschrift is het ontwikkelen van een dergelijk raamwerk. Dit algemene doel is onderverdeeld in drie werkpakketten. WP1: overzicht van de huidige literatuur over interpersoonlijke emotieregulatie en deze synthetiseren in een theoretisch raamwerk voor emotionele steun voor kankerpatiënten. WP2: een empirisch onderzoek uitvoeren naar emotionele steun voor kankerpatiënten. Ten slotte zullen in WP3 twee vragenlijstonderzoeken worden uitgevoerd om de impact van emotionele steun op de geestelijke gezondheid in verschillende scenario’s te onderzoeken.

Promotoren: Prof. Dr. Sander L. Koole, Prof. Dr. IM Verdonck-de Leeuw en co-promotor: Dr. Karen Holtmaat