Slikken

Slikken

Slikklachten na de behandeling voor hoofd-halskanker

Het doel van dit project is het ontwikkelen, valideren en toepassen van Kwaliteit van Leven vragenlijsten over slikgerelateerde klachten voor patiënten die behandeld worden voor hoofd-halskanker.

In AmsterdamUMC, locatie VUmc is de SWAL-QOL (Swallowing Quality of Life Questionnaire) vertaald en gevalideerd in het Nederlands. De SWAL-QOL is gevalideerd bij patiënten met hoofd-halskanker (mondholte, oropharynx en larynx). Toepasbaarheid van de vragenlijsten is onderzocht bij patiënten die behandeld zijn met chemoradiotherapie. Tevens is onderzocht hoe objectief gemeten afwijkingen van de mondfunctie zich verhouden tot de uitkomsten van de vragenlijsten.

De SWAL-QOL blijkt een betrouwbare, goede vragenlijst te zijn. Deze vragenlijst is ook genormeerd en er zijn afkappunten voor beschikbaar. De SWAL-QOL wordt inmiddels ingezet in andere onderzoeksprojecten (NET-QUBIC, OncoKompas, VerderZonderStembanden) en in de klinische praktijk.

Projectgroep
drs. R.N.P.M. Rinkel, KNO-arts / laryngoloog, afd. KNO/Hoofd-halschirurgie, AmsterdamUMC
Prof. dr. I.M. Verdonck-de Leeuw, Psycholoog, Logopedist, Linguïst, afd. KNO/Hoofd-halschirurgie, AmsterdamUMC
prof. dr. N.K Aaronson, hoofd afd. Psychosociaal Onderzoek, het Nederlands Kanker Instituut
Prof. dr. C.R. Leemans, Hoofd-halschirurg, KNO-arts, hoofd afd. KNO/Hoofd-halschirurgie, AmsterdamUMC

Download
Een PDF van de SWAL-QOL, en handleiding (volgt)

Vragen?
Voor vragen kunt u terecht bij drs. Rico N.P.M. Rinkel, KNO-arts / laryngoloog, via s.biemans@amsterdamumc.nl

Publicaties

  • Rinkel RN, Verdonck-de Leeuw IM, de Bree R, Aaronson NK, Leemans CR. Validity of Patient-Reported Swallowing and Speech Outcomes in Relation to Objectively Measured Oral Function Among Patients Treated for Oral or Oropharyngeal Cancer. Dysphagia. 2015;30(2):196-204.
  • Rinkel RN, Verdonck-de Leeuw IM, Doornaert P, Buter J, de Bree R, Langendijk JA, Aaronson NK, Leemans CR. Prevalence of swallowing and speech problems in daily life after chemoradiation for head and neck cancer based on cut-off scores of the patient-reported outcome measures SWAL-QOL and SHI. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2016 Jul;273(7):1849-55.
  • Rinkel RN, Verdonck-de Leeuw IM, van den Brakel N, de Bree R, Eerenstein SE, Aaronson N, Leemans CR. Patient-reported symptom questionnaires in laryngeal cancer: Voice, speech and swallowing. Oral Oncol. 2014;50(8):759-64.