Slaap

Slaapproblemen bij patiënten met hoofd-halskanker (SLEEP-project)

Slaapproblemen, komen veel voor bij patiënten met kanker. Slaapproblemen worden in verband gebracht met zowel biologische factoren (bijv. hypothalamus-hypofyse-bijnier-as (HPA-as) deregulatie), diverse andere klachten (bijv. depressie), kankerprogressie en overleving. Er is echter nog veel onbekend over slaapproblemen bij hoofd-halskanker-patiënten.

Doel
Het doel van dit project is om meer inzicht te krijgen in het beloop van slaapproblemen bij hoofd-halskankerpatiënten in relatie tot psychologische en biologische factoren,

Methode
Dit project maakt gebruik van de data en samples van de 739 hoofd-halskankerpatienten die meedoen aan het NET-QUBIC project. Specifiek zal dit project ingaan op: 1) de prevalentie van slaapproblemen voor en na de behandeling van hoofd-halskanker; 2) de impact van slaapproblemen op kwaliteit van leven; 3) symptoomclusters; 4) de associatie tussen slaapproblemen en overleving; en 5) de (mogelijke) rol van vermoeidheid, pijn, depressie, angst en deregulatie van de HPA-as in de relatie tussen slaapproblemen en overleving.

Relevantie
Dit project draagt bij aan betere kennis over de prevalentie van slaapproblemen bij hoofd-halskanker-patiënten, de ontwikkeling van predictieve modellen en het verbeteren van de besluitvorming omtrent de behandeling van slaapproblemen. Inzicht in de samenhang tussen biobehavioral pathways en tumorprogressie en zal daarnaast bijdragen aan het verbeteren van op maat gemaakte zorg voor hoofd-halskanker-patiënten die last hebben van slaapproblemen.

Samenwerking
Dit project wordt uitgevoerd door de sectie Klinische Psychologie van de VU, in nauwe samenwerking met de afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde / Hoofd-halschirurgie van AmsterdamUMC, locatie VUmc, en het NET-QUBIC Consortium.

Subsidie
Dit project wordt gefinancierd door de sectie Klinische Psychologie van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Vragen?
Voor vragen kunt u terecht bij prof dr IM Verdonck-de Leeuw, projectleider , via s.biemans@amsterdamumc.nl en
drs. Angelina Santoso, arts-onderzoeker, a.m.m.santoso@vu.nl

Publicaties

  • Santoso AMM, Jansen F, de Vries R, Leemans CR, van Straten A, Verdonck-de Leeuw IM. Prevalence of sleep disturbances among head and neck cancer patients: a systematic review and meta-analysis Sleep Med Rev. 2019 Oct;47:62-73.
  • Verdonck-de Leeuw IM, Jansen F, Brakenhoff RH, Langendijk JA, Takes R, Terhaard CHJ, Baatenburg de Jong RJ, Smit JH, Leemans CR. Advancing interdisciplinary research in head and neck cancer through a multicenter longitudinal prospective cohort study: the NETherlands QUality of life and BIomedical Cohort (NET-QUBIC) data warehouse and biobank. BMC Cancer. 2019 Aug 5;19(1):765.