EORTC CAT

Computer Adaptief Testen (CAT)

In AmsterdamUMC / Cancer Center Amsterdam wordt veel onderzoek gedaan naar de gevolgen van kanker en de behandeling op de kwaliteit van leven. Deze gevolgen zijn heel verschillend, afhankelijk van de vorm van kanker en het type behandeling en daarvoor zijn verschillende vragenlijsten beschikbaar.

Door de Quality of Life Groep van de European Organisation for Research and Treatment for Cancer (EORTC) is ruim 20 jaar geleden al een vragenlijst ontwikkeld met 30 vragen over de kwaliteit van leven (EORTC QLQ-C30) die voor alle patienten met kanker gebruikt kan worden. Ook zijn er verschillende modules ontwikkeld voor verschillende vormen van kanker, zoals de EORTC QLQ-BR23 (voor borstkanker) of de QLQ-PR25 (voor prostaatkanker).

De EORTC vragenlijsten zijn valide en betrouwbare meetinstrumenten waarmee op efficiënte wijze patiënt-gerapporteerde gezondheidsuitkomsten en welzijn gemeten kan worden bij volwassenen met kanker. De EORTC instrumenten kunnen als papieren vragenlijst afgenomen worden, maar ook door middel van Computer Adaptief Testen (CAT).

CAT is een methode om via de computer op een efficiënte manier een betrouwbare beeld te krijgen van de kwaliteit van leven van een persoon. In een CAT is het aantal vragen dat gesteld wordt per persoon verschillend (adaptief testen). Door statistische technieken kunnen de scores van die persoon toch goed vergeleken worden met die van andere personen. Het grote voordeel van CAT is dat er veel minder vragen hoeven te worden gesteld om toch een betrouwbare uitkomsten te krijgen.

Het doel van dit onderzoek is om in Europees verband alle EORTC instrumenten door te ontwikkelen tot CAT instrumenten.

Samenwerking
In dit project wordt onder leiding van Mogens Groenewold en Morten Petersen  (Denemarken) samengewerkt met onder andere Neil Aaronson (Nederland), Wei-Chu Chie (Taiwan), Thierry Conroy (Frankrijk), Anna Costantini (Italie), Peter Fayers (Groot Brittannie), Jorunn Helbostad (Noorwegen), Bernhard Holzner (Oostenrijk), Stein Kaasa (Noorwegen), Susanne Singer (Duitsland), Galina Velikova & Teresa Young (Groot Brittannie).

Subsidie
Dit project wordt gefinancierd door de European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC).

Vragen?
Voor vragen kunt u terecht bij prof dr IM Verdonck-de Leeuw, [email protected]