Annette van Nieuwenhuizen

Dr. Annette van Nieuwenhuizen

Annette van Nieuwenhuizen is na het afronden van de studie Geneeskunde aan de Vrije Universiteit in 2011, als arts-onderzoeker gaan werken in VUmc op de afdeling Keel, Neus- en Oorheelkunde/Hoofd-halschirurgie. Haar promotieonderzoek was gericht op gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven, lichamelijke activiteit en overleving bij patiënten met hoofd-halskanker.
Eind 2014 is Annette begonnen met de opleiding tot KNO-arts bij de afdeling Keel, Neus- en Oorheelkunde/Hoofd-halschirurgie, AmsterdamUMC locatie VUmc.

Annette is gepromoveerd op 4 september 2020.
A.J. van Nieuwenhuizen. “Health-related quality of life and survival in patients with head and neck cancer”. Promotoren: prof.dr. I.M. Verdonck – de Leeuw, prof. dr. C.R. Leemans, copromotor dr. L.M. Buffart. Printed by Ridderprint, 2020.