2. Kwaliteit van leven

Programma Kwaliteit van leven in kaart

Het programma Kwaliteit van leven in kaart omvat projecten die de kwaliteit van leven van specifieke groepen patiënten in kaart brengen. Die projecten kunnen zich richten op specifieke aspecten zoals spraak, slikken, fysieke fitheid, seksualiteit, depressie of persoonlijke groei. Ook kan het effect op de kwaliteit van leven worden gemeten van een medische behandeling zoals een nieuwe operatie- of bestralingstechniek. In dit programma wordt ook onderzocht wat de relatie is tussen kwaliteit van leven en overleven en welke factoren daarbij en rol kunnen spelen.