Ingrid C. Cnossen

Dr. Ingrid C. Cnossen

Ingrid Cnossen werkte van 2009 tot 2014 in VUmc. Haar promotieonderzoek was gericht op het ontwikkelen en evalueren van een begeleid zelfhulp oefenprogramma voor hoofd-halskankerpatiënten (Halszaken) en een patiëntenportaal met zelfmanagement tools voor patienten na een laryngectomie voor stembandkanker (Verder zonder stembanden).

Hiervoor werkte zij als logopedist met neurologische en oncologische patiënten in een algemeen ziekenhuis en in diverse verpleeghuizen en revalidatiecentra. Zij heeft Evidence Based Practice aan de Universiteit van Amsterdam gestudeerd en is sinds 2009 klinisch epidemioloog.

Ingrid Cnossen is 12 april 2016 gepromoveerd.
Cnossen IC. Self-management supporting rehabilitation in head and neck cancer patients. (Co)promotores: prof dr IM Verdonck-de Leeuw, prof dr CR Leemans, dr CF van Uden-Kraan. Print Service: Ede, 2016.