Evaluatie eHealth applicaties

Evaluatie eHealth applicaties

Het doel van dit project is het vertalen en valideren van de eHealth Impact Questionnaire (eHIQ) voor de Nederlandse eHealth-gebruikers populatie. De eHIQ bestaat uit twee delen. De eerste helft van de eHIQ (11 items) meet de algemene attitude omtrent eHealth, terwijl de tweede helft (26 items) de attitude meet omtrent een specifieke eHealth applicatie.

In dit project is de eHIQ eerst vertaald van het Engels naar het Nederlands door een eHealth expert en een professionele vertaler met Nederlands als moedertaal. Deze twee vertalingen zijn gecombineerd tot een vragenlijst die vervolgens is terugvertaald naar het Engels door twee professionele vertalers met Engels als moedertaal. De terugvertaalde versie is vergeleken met de originele Engelse eHIQ en enkele kleine afwijkingen werden in consensus opgelost.

De psychometrische eigenschappen van de definitieve Nederlandse eHIQ werden onderzocht conform de cosmin criteria (www.cosmin.nl) in drie samples van eHealth gebruikers: gebruikers van Kanker.nl. KankerNL is een website voor kankerpatiënten; waar men informatie kan vinden over kanker en contact kan leggen met lotgenoten. Aan dit onderzoek deden 304 mensen mee, waarvan 117 vrouwen en 126 mannen. Omdat de resultaten van dit eerste onderzoek nog vragen opriepen over de factorstructuur van de eHIQ-NL, werd besloten om verder onderzoek uit te voeren. Het eerste deel van de eHIQ werd afgenomen bij 573 kankeroverlevers die uitgenodigd werden om deel te nemen aan een gerandomiseerd onderzoek naar de kosteneffectiviteit van het Oncokompas, een eHealth applicatie die beoogt kankeroverlevers te ondersteunen bij het vinden van nazorg. Het tweede deel van de eHIQ werd afgenomen bij 526 patiënten (geen oncologie) die waren geopereerd aan het bewegingsapparaat en deelnamen aan de pilot-onderzoek van een eHealth applicatie die informatie geeft over pre- en post-operatieve zorg.

Uit deze drie onderzoeken bleek dat de eHIQ-NL goede psychometrische eigenschappen. Wel heeft de eHIQ-NL een andere factorstructuur heeft dan de oorspronkelijke Engelse eHIQ.

Download
De eHIQ met handleiding (PDF)

Subsidie
Dit project wordt gefinancieerd door het Citrienfonds via het eHealth programma van de Nederlandse Federatie van UMC’s (NFU).

Vragen?
Voor vragen kunt u terecht bij prof dr IM Verdonck-de Leeuw, [email protected]

Publicaties

  • Neijenhuijs KI, van der Hout A, Veldhuijzen E, Scholten-Peeters GGM, van Uden-Kraan CF, Cuijpers P, Verdonck-de Leeuw IM. Translation of the eHealth Impact Questionnaire for a Population of Dutch Electronic Health Users: Validation Study. J Med Internet Res. 2019 Aug 26;21(8):e13408.