Janneke Rood

Dr. Janneke Rood

Janneke Rood heeft onderzoek gedaan naar de informatiebehoefte van patiënten met een hematologische vorm van kanker (bloedkanker). Dit onderzoek werd uitgevoerd in VUmc en het Medisch Centrum Alkmaar.

Janneke Rood is tijdens haar coschappen van de studie Geneeskunde begonnen als onderzoeker bij de afdeling Hematologie van VUmc.
Na het behalen van haar artsendiploma in 2009 is zij als ANIOS (arts niet in opleiding tot specialist) gaan werken op de afdeling Interne Geneeskunde in het Medisch Centrum Alkmaar. In 2010 is zij begonnen aan haar opleiding tot Internist in het Medisch Centrum Alkmaar.

Janneke Rood is 11 september 2017 gepromoveerd.
Rood J.A.J. “Perceived need for information and treatment decision-making in patients with hematological malignancies: not “one size fits all”. (Co)promotores: prof dr IM Verdonck-de Leeuw, prof dr S. Zweegman, dr F. Stam, dr FJ van Zuuren. Ridderprint, Amsterdam, 2017.