Levensverhaalmethode

STORY-studie

De effectiviteit van de “Levensverhaalmethode (Dierbare Herinneringen Therapie)” bij patiënten met kanker.

Achtergrond
Patiënten met ongeneeslijke kanker ervaren vaak een verminderde kwaliteit van leven, verdriet, hopeloosheid, en psychische distress. Er is in de palliatieve zorg een dringende noodzaak aan bewezen effectieve interventies, die de kwaliteit van leven en sterven verbeteren. Gestructureerde Life Review Therapie lijkt een geschikte interventie hiervoor. In Nederland is de Levensverhaalmethode beschikbaar, een combinatie van Life Review Therapy en het trainen van het autobiografisch geheugen.

Doel van het onderzoek
Het doel van deze studie is om de effectiviteit te onderzoeken van de Levensverhaalmethode.

Methoden
Onderzoeksopzet: Een prospectieve, gerandomiseerde gecontroleerd onderzoek. Patiënten worden geloot in de interventie groep (Levensverhaalmethode gelijk na de voormeting) of aan de wachtlijst groep (care as usual). Metingen vinden plaats voor en na de interventie en na 9 weken vindt er een follow-up meting plaats.
Onderzoekspopulatie:  patiënten met kanker in de palliatieve fase met een prognose van meer dan 3 maanden worden geïncludeerd.
Interventie: Een individuele interventie, die bestaat uit vier wekelijkse sessies, waarbij elke sessie zich richt op een andere afzonderlijke periode uit het leven – jeugd, jong-volwassenheid, volwassenheid en het hele leven. Voor elke  periode zijn 14 vragen voorbereid waarbij de patiënt wordt gestimuleerd specifieke positieve herinneringen op te halen, bijvoorbeeld: “Wat is de meeste plezierige situatie die jij je herinnert uit je jeugd?”.
Uitkomstmaten: Primaire uitkomstmaten zijn de specificiteit van het autobiografisch geheugen (AMT), kwaliteit van leven (EORTC-PAL15) en ego-integriteit (NEIS). Secundaire uitkomstmaten zijn met betrekking tot het niveau van depressieve symptomen (HADS;MINI). Bij partners wordt er gekeken naar het niveau van depressieve symptomen (HADS), persoonlijke groei (PTGI) en de zorglast (CRA).

Resultaten
De Levensverhaalmethode is effectief om ego-integriteit (patiënten) en zelfwaardering (partners) te verhogen. Momenteel wordt de therapie aangeboden in het Ingeborg Douwes Centrum, in Amsterdam.

Subsidie
ZonMw

Samenwerking
Dit project wordt uitgevoerd door de VU, sectie Klinische Psychologie in nauwe samenwerking met AmsterdamUMC, Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis, Ingeborg Douwes Centrum en de Universiteit Twente

Vragen?
Voor vragen kunt u terecht bij Gitta Kleijn, MSc., Prof dr Irma Verdonck-de Leeuw via [email protected]

Publicaties

  • Kleijn G, van Uden-Kraan CF, Bohlmeijer ET, Becker-Commissaris A, Pronk M, Willemsen V, Cuijpers P, Verdonck-de Leeuw IM. Patients’ experiences of life review therapy combined with memory specificity training (LRT-MST) targeting cancer patients in palliative care. Support Care Cancer. 2019;27(9):3311-3319
  • Kleijn G, Lissenberg-Witte BI, Bohlmeijer ET, Steunenberg B, Knipscheer-Kuijpers K, Willemsen V, Becker A, Smit EF, Eeltink CM, Bruynzeel AME, van der Vorst M, de Bree R, Leemans CR, van den Brekel MWM, Cuijpers P, Verdonck-de Leeuw IM. The efficacy of Life Review Therapy combined with Memory Specificity Training (LRT-MST) targeting cancer patients in palliative care: A randomized controlled trial. PLoS One. 2018 May 15;13(5):e0197277.
  • Kleijn G, Post L, Witte BI, Bohlmeijer ET, Westerhof GJ, Cuijpers P, Verdonck-de Leeuw IM. Psychometric Characteristics of a Patient Reported Outcome Measure on Ego-Integrity and Despair among Cancer Patients.PLoS One. 2016;11(5):e0156003.