Depressieve klachten

Depressie

Depressieve klachten komen vaak voor bij patiënten met kanker. Uit een meta-analyse bleek dat 8% tot 24% van de patiënten daar last van heeft. Het percentage hangt af van hoe depressie gemeten wordt (met een vragenlijst of met een diagnostisch interview), wanneer depressie gemeten wordt (tijdens of vlak na de behandeling of enige tijd later) en van de vorm van kanker.

Doel
Het doel van dit project is om beter inzicht te krijgen in depressieve klachten bij patienten met hoofd-halskanker.

Methode
In dit project wordt gebruikt gemaakt van de data en samples van 739 hoofd-halskanker patiënten die mee doen aan NET-QUBIC. De onderzoeksvragen zijn onder andere:

Hoe vaak komen depressieve klachten voor? Hoe vaak komt een depressieve stoornis voor? Wat is het beloop van deze klachten/stoornis vanaf de diagnose kanker tot 2 jaar na behandeling? Welke persoonlijke, psychologische, biologische, en sociale factoren zijn daarbij van invloed? Wat is de associatie van depressieve klachten/stoornis en tumorprogressie en overleven?

Samenwerking
In dit project wordt samengewerkt met de afdeling Klinische Psychologie van de VU en de afd. KNO/Hoofd-halschirurgie van AmsterdamUMC, locatie VUmc, en het NET-QUBIC Consortium.

Subsidie
Dit project wordt gefinancierd door KWF Kankerbestrijding.

Vragen?
Voor vragen kunt u terecht bij prof dr IM Verdonck-de Leeuw, via [email protected]

Publicaties

  • Verdonck-de Leeuw IM, Jansen F, Brakenhoff RH, Langendijk JA, Takes R, Terhaard CHJ, Baatenburg de Jong RJ, Smit JH, Leemans CR. Advancing interdisciplinary research in head and neck cancer through a multicenter longitudinal prospective cohort study: the NETherlands QUality of life and BIomedical Cohort (NET-QUBIC) data warehouse and biobank. BMC Cancer. 2019 Aug 5;19(1):765.
  • Korsten LHA, Jansen F, de Haan BJF, Sent D, Cuijpers P, Leemans CR, Verdonck-de Leeuw IM. Factors associated with depression over time in head and neck cancer patients: a systematic review. Psychooncology. 2019 Jun;28(6):1159-1183.
  • Jansen F, Verdonck-de Leeuw IM, Cuijpers P, Leemans CR, Waterboer T, Pawlita M, Penfold C, Thomas SJ, Waylen A, Ness AR. Depressive symptoms in relation to overall survival in people with head and neck cancer: A longitudinal cohort study. Psychooncology. 2018 Sep;27(9):2245-2256.