Femke Jansen

Dr. Femke Jansen

Gezondheidswetenschapper, epidemioloog

Femke Jansen werkt als senior onderzoeker bij de afdeling KNO/hoofd-halschirurgie van AmsterdamUMC locatie VUmc. Femke coördineert een grote longitudinale cohort studie genaamd KUBUS-studie waarbij patiënten met hoofd-halskanker en hun naasten over de tijd worden gevolgd. Eind 2019 heeft Femke de KWF Young Investigator Grant / Bas Mulder Award toegewezen gekregen voor onderzoek naar late effecten, behoefte aan zorg en zorggebruik tot 5 jaar na behandeling in deze groep hoofd-halskankerpatiënten en hun naasten. Naast de KUBUS-studie, coördineert Femke een gerandomiseerde gecontroleerde studie naar de (kosten)effectiviteit van psychologische behandeling voor patiënten met kanker met een aanpassingsstoornis. Femke haar onderzoek richt zich met name op de behoefte aan ondersteunende zorg en de kosten en kosteneffectiviteit van ondersteunende zorg bij patiënten met kanker.

Femke heeft gezondheidswetenschappen en de daaropvolgende onderzoeksmaster ‘Lifestyle and Chronic Disorders’ gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en is in 2012 afgestudeerd. Zij is geregistreerd als Epidemioloog A. Sinds oktober 2012 werkt Femke voor de onderzoeksgroep “Samen leven met kanker”. Zij begon als onderzoeksassistent. In 2013 startte zij met haar eigen PhD-project naar de behoefte aan ondersteunende zorg en de kosten van ondersteunende zorg bij patiënten met hoofd-halskanker, welke zij in januari 2018 succesvol heeft verdedigd.