Marlene Werner

Drs. Marlene Werner

Marlene Werner is als promovenda verbonden aan de afdeling Seksuologie en Psychosomatische Gynaecologie van het Amsterdam UMC, locatie AMC. Zij is afgestudeerd als Masterstudent Klinische Psychologie en Psychologische Methodenleer aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Haar proefschrift richt zich op de rol van testosteron in de seksuele respons en het functioneren van vrouwen. Hierin doet zij met name onderzoek naar de seksuele gezondheid van vrouwen die chemo(radio)therapie hebben gekregen als behandeling tegen lymfeklierkanker (de TOSCA studie). Een dergelijke behandeling kan leiden tot een verminderde productie van testosteron door de eierstokken en mogelijk ook door de bijnieren, wat gedeeltelijk zou kunnen verklaren waarom vrouwen seksuele en andere psychofysiologische problemen kunnen ervaren na kankertherapie, zoals chronische vermoeidheid, weinig energie, verminderde motivatie en een verlaagde stemming. Dit symptomencomplex is ook klinisch bekend als het Vrouwelijk Androgeen Insufficiëntie Syndroom (Female Androgen Insufficiency Syndrome; FAIS). Het doel van haar proefschrift is tweeledig: (1) zo mogelijk, toewerken naar een diagnostische testosteronspiegel voor de diagnose FAIS en (2) de relatie tussen testosteron en seksuele respons en (dis)functie bij vrouwen specificeren. De resultaten zouden als springplank kunnen dienen om testosteronsuppletie te bestuderen als behandeling voor vrouwen met FAIS na kankertherapie.
Promotoren: Prof. Dr. ETM Laan (†), Prof. Dr. IM Verdonck-de Leeuw en Copromotors: Prof. Dr. M den Heijer, Dr. BI Lissenberg-Witte