Publicaties

Publicaties

De publicaties vanuit de onderzoeksgroep Samen leven met kanker zijn gerubriceerd naar het jaartal van publiceren. Het gaat zowel om peer-reviewed publicaties in nationale en internationale tijdschriften, hoofdstukken in boeken en proceedings van congressen.

Een overzicht van de publicaties is ook beschikbaar in PURE.