Seksualiteit

Veranderingen in fertiliteit en seksueel functioneren van hematologische patiënten en hun partners

Seksuele disfuncties en problemen komen vaak voor bij patiënten die wegens een maligniteit een behandeling ondergaan of ondergaan hebben. Ook kan de behandeling gevolgen hebben voor de vruchtbaarheid. Het verstrekken van goede informatie over de mogelijke invloed op vruchtbaarheid en seksueel functioneren kan bijdragen aan de kwaliteit van leven na de behandeling. Echter, de behoefte aan voorlichting over mogelijke seksuele problemen is nog niet eerder onderzocht. Zo hebben we ook nog onvoldoende inzicht in de relatie is tussen veranderd seksueel functioneren en kwaliteit van leven. De invloed van gevolgen als veranderd seksueel functioneren op de kwaliteit van leven kan van belang zijn bij de besluitvorming voor zowel de arts als ook voor de patiënt.

Doelstellingen
1. Inventarisatie van vruchtbaarheid, seksuele problemen en disfuncties bij patiënten na chemotherapie voor een hematologische maligniteit en hun partners
2. Inzicht krijgen in de impact van seksuele problemen op de kwaliteit van leven.
3. Inzicht krijgen in de behoefte aan informatie over vruchtbaarheid en seksualiteit

Methode
Met behulp van gespecialiseerde vragenlijsten die vanuit DSM-IV classificatie zijn opgesteld, wordt de inventarisatie gemaakt betreft seksuele problemen en disfuncties. De Female Sexual Function Index (FSFI) en de Internationale Index van Erectiele Functie (IIEF) meten seksuele gevoelens en reacties bij respectievelijk vrouwen en mannen. Afhankelijk van de inventarisatie  wordt  een zelf ontwikkelde vragenlijst toegevoegd betreffende veranderingen in vruchtbaarheid, de informatie- en hulpverleningsbehoeften van de patiënt. Kwaliteit van leven wordt gemeten met de Quality of Life Questionnaire van de European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC QLQ-C30).De inventariserende onderzoeken zijn cross-sectioneel en beschrijvend, het onderzoek naar seksueel functioneren van patiënten en hun partners is prospectief en  beschrijvend.

Financiers
AmsterdamUMC, locatie VUmc, afdeling Hematologie (2009-2014).

Projectgroep
Onderzoeker in opleiding
Corien Eeltink, RN MA, Verpleegkundig specialist, afd.Hematologie, VUmc
Project staf
Prof dr. S. Zweegman, PhD MD, Internist-Hematoloog, afd. Hematologie, VUmc
Prof. dr. I.M. Verdonck-de Leeuw, Psycholoog, Logopedist, Linguïst, afd. Klinische Psychologie, VU Faculteit der Psychologie en Pedagogiek

Vragen?
Voor vragen kunt u terecht bij Corien Eeltink, RN MA, verpleegkundig specialist, [email protected]