Angelina Santoso

Dr. Angelina Santoso

Angelina Santoso is na het behalen van haar diploma Geneeskunde in 2014, van Indonesië naar Nijmegen verhuisd om aan de Radboud Universiteit, Biomedische Wetenschappen te studeren. Zij heeft in 2016 haar Master of Science behaald. In september 2017 is zij bij de Vrije Universiteit Amsterdam begonnen met haar promotieonderzoek “Slaapproblemen bij patiënten met hoofd-halskanker”.

Angelina is gepromoveerd op 29 juni 2023
Santoso AMM,  “Sleep quality in head and neck cancer patients
Promotoren: prof dr IM Verdonck-de Leeuw, prof dr A van Straten. Copromotor: dr F Jansen
ProefschriftMaken 2023.