Keuzehulp prostaatkanker

Keuzehulp prostaatkanker

Prostaatkanker is in Nederland de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen boven de 55 jaar, waarbij het overgrote deel van deze mannen een tot de prostaat beperkte ziekte heeft. Voor de behandeling van prostaatkanker zijn er meerdere, medisch gelijkwaardige behandelopties. Elk van deze benaderingen heeft zijn eigen bijwerkingen, risico’s en gevolgen voor de patiënt.

Het is belangrijk dat de patiënt goed geïnformeerd wordt over de behandeling van prostaatkanker om samen met de arts een keuze te kunnen maken. Om patiënten te ondersteunen bij het maken van een keuze is er in AmsterdamUMC een keuzehulp (web-based en papieren variant) ontwikkeld die de erkende  behandelopties voor prostaatkanker omvat (active surveillance, prostatectomie, externe radiotherapie en brachytherapie) en uit twee onderdelen bestaat, met daarbij een algemene toelichting en een begrippenlijst:

  • Een onderdeel dat antwoord geeft op de vraag: Hoe kan mijn prostaatkanker behandeld worden?
  • Een onderdeel dat antwoord geeft op de vraag: Wat zijn voor mij argumenten voor en tegen verschillende behandelingen van mijn prostaatkanker?

De keuzehulp is gezamenlijk ontwikkeld met patiënten met prostaatkanker en hun partners (Prostaatkanker Stichting (PKS) en de Stichting Blue Ribbon) en met zorgprofessionals van de afdelingen Urologie en Radiotherapie van VUmc en AMC. Het ontwikkelproces heeft plaatsgevonden in samenwerking met de Argumentenfabriek.

De keuzehulp is in verschillende fasen getest onder zorgprofessionals en patiënten. Op basis van de uitkomsten van de onderzoeken is een definitieve versie van de keuzehulp gemaakt.

Een implementatieonderzoek van de keuzehulp in de klinische praktijk is de volgende stap in de ontwikkelcyclus. In deze fase wordt de keuzehulp geïmplementeerd en gebruikt in de huidige zorgpaden in ziekenhuizen in omgeving Amsterdam. De implementatie van de keuzehulp wordt geëvalueerd wat betreft de ervaringen van de patiënten, hun partners en zorgprofessionals m.b.t. het gebruik van de keuzehulp en de mate van inzet van de keuzehulp in de participerende centra.

Het project maakt onderdeel uit van het samenwerkingsverband “Joint Implementation Prostate cancer PAtient-centered care” (JIPPA). Binnen dit samenwerkingsverband werken zorgverzekeraar CZ, de Universiteit van Tilburg, het Radboud UMC en het VUmc samen om gezamenlijke besluitvorming bij de behandelkeuze voor prostaatkanker te stimuleren.

Samenwerking
Het projectteam VUmc bestaat uit Hoda Al-Itejawi (promovenda),dr Nelly van Uden-Kraan, dr Andre Vis, dr Jakko Nieuwenhuizen , prof. dr. Jeroen van Moorselaar en prof dr Irma Verdonck-de Leeuw.

Subsidie
De ontwikkeling en evaluatie van de Amsterdamse keuzehulp is gefinancierd door IPSEN (2011-2012). De implementatie van de keuzehulpen in ziekenhuizen in de regio’s  Amsterdam, Nijmegen en Tilburg wordt gefinancierd door CZ (2013-2016).

Vragen?
Voor vragen kunt u terecht bij Hoda Al-Itejawi (arts-onderzoeker), keuzehulp@amsterdamumc.nl