Valesca van Zwieten

Valesca van Zwieten, MSc

Gezondheidswetenschapper

Valesca van Zwieten werkt vanaf mei 2019 als junior onderzoeker mee aan verschillende projecten waaronder de evaluatie van het Oncokompas. De doelstelling van deze evaluatie is om beter inzicht te krijgen in wat patiënten en zorgverleners vinden van zelfmanagement in het kader van hoofd-halskanker behandeling en nazorg, hoe Oncokompas hierbij kan helpen, en hoe Oncokompas ingebed kan worden in de reguliere zorg.

Daarnaast is Valesca aangesteld als projectleider van het Citrien2 eHealth project. Dit project streeft er naar om met behulp van eHealth applicaties de zorg beter, persoonsgerichter en goedkoper te maken. Hierbij werken universitair medische centra (umc’s) nauw met elkaar samen in opdracht van het ministerie van VWS.

Valesca heeft haar bachelor Gezondheid & Leven en master Management in Healthcare behaald op de Vrije Universiteit in Amsterdam.