Projectentest

Projecten

 

De projecten van de onderzoeksgroep Samen leven met kanker kunnen onderverdeeld worden in 4 deelprogramma’s.

1) Het programma Meten is Weten omvat projecten waarin nieuwe meetinstrumenten worden ontwikkeld en gevalideerd. Dit kunnen zowel vragenlijsten zijn als tests en functie-onderzoek. Goede betrouwbare meetinstrumenten zijn onmisbaar voor de andere drie programma’s.

2) Het programma Kwaliteit van leven in kaart omvat projecten die de kwaliteit van leven van specifieke groepen patiënten in kaart brengen. Die projecten kunnen zich richten op specifieke aspecten zoals spraak, slikken, fysieke fitheid, seksualiteit, depressie of persoonlijke groei. Ook kan het effect op de kwaliteit van leven worden gemeten van een medische behandeling zoals een nieuwe operatie- of bestralingstechniek. In dit programma wordt ook onderzocht wat de relatie is tussen kwaliteit van leven en overleven en welke factoren daarbij en rol kunnen spelen.

3) Het programma OncoNavigator omvat projecten die zich richten op het monitoren van de kwaliteit van leven in de klinische praktijk. Belangrijke vragen hierbij zijn “Hoe kun je die patiënten identificeren die extra hulp nodig hebben om te herstellen van kanker?” en “Waar hebben patiënten behoefte aan?”. Met alleen het monitoren van de kwaliteit van leven zijn we er nog niet: als er klachten zijn, moeten daar ook goede therapieën voor worden aangeboden.

4) In het programma Innovatieve interventies worden nieuwe therapieën ontwikkeld of bestaande therapieën aangepast voor patiënten met kanker. Bestaande en nieuwe therapieën worden onderzocht op (kosten-)effectiviteit. De belangrijkste vragen hierbij zijn: “Hebben patiënten er wat aan?” en “Is een interventie tegen een redelijke prijs aan te bieden of zelfs kostenbesparend?”

Een belangrijk onderdeel van onze onderzoeksgroep is om wetenschappelijke kennis zo snel mogelijk te vertalen naar de praktijk (implementatie-onderzoek). Ook is de gedachte dat dit implementatie-onderzoek weer leidt tot nieuwe inzichten en toepassingen. Soms zijn er nieuwe meetinstrumenten nodig. Soms moet er in detail beter gekeken worden naar een specifiek aspect van de kwaliteit van leven voordat je een therapie kunt ontwikkelen. Zo maken we de ontwikkelcyclus van wetenschappelijk onderbouwde innovatie rond.